BEDRIJFSINFORMATIE

BEDRIJFSINFORMATIE AMSTERDAM SCHOOL FOR INTEGRATIVE MEDICINE & HEALTH

De Amsterdam School for IM & Health is een initiatief van een aantal jonge, kritische, nieuwsgierige artsen, dat onderwijs wil aanbieden op het gebied van Integrative Medicine. Dit in navolging van vooraanstaande universiteiten in Amerika.

We zijn er voor die artsen en zorgprofessionals, die hun blikveld willen verruimen, hun behandelarsenaal willen verrijken en zichzelf willen ontwikkelen. Daarom bieden we innovatieve en inspirerende nascholingen aan waarmee ze hun patiënten -wetenschappelijk gefundeerd- kunnen informeren over de geneeskracht van voeding, mind-bodytechnieken en natuurlijke behandelmethoden.

De Amsterdam School for Integrative Medicine & Health is een samenwerking tussen de Stichting Amsterdam School for Integrative Medicine & Health en de Amsterdam School for Integrative Medicine & Health BV.

 

Adresgegevens

Stichting Amsterdam School for Integrative Medicine & Health

T.a.v. mevr. M. E. Gielen

Burgemeester s’ Jacobslaan 14

1401 BM Bussum

 

Email: mariekeg@schoolforintegrativemedicine.nl

KvK nummer: 67984290

RSIN 857253438

 

Amsterdam School for Integrative Medicine & Health BV

T.a.v. mevr R.S. Ardesch

Trompenburg 18

1852 CD Heiloo

Email: info@amsterdamschoolforintegrativemedicine.nl

KvK nummer: 68483805

RSIN 8574645491

 

Doel en werkzaamheden stichting:

De stichting zal het gezicht van de ASIMH naar buiten toe zijn en heeft belangrijke hoofdtaken:

 • Visiebepaling van de ASIMH
 • Beheer en besteding van donaties
 • Inventarisering scholingsbehoefte in het veld
 • Netwerkfunctie en verspreiden van het onderwijsaanbod
 • Monitoring ontwikkelingen in het IM-veld in Nederland (PR)

De stichting heeft geen winstoogmerk. Het bestuur van de stichting bepaalt voor welke –in lijn met de statuten zijnde- specifieke doeleinden dit geld wordt gebruikt.

 

De manier waarop de instelling geld werft

Via een donatie mogelijkheid op de website www.schoolforintegrativemedicine.nl

We zullen mogelijke donateurs op de hoogte stellen van de mogelijkheid tot donatie via social media, medische netwerken, nieuwsbrieven.

Het beheer van het vermogen van de instelling

Het bestuur draagt zorg voor het beheer van het vermogen. Het bestuur bestaat uit:

 • Marieke Gielen, voorzitter
 • Annemarie Semeijn , penningmeester
 • Judith Verhoog, secretaris
 • Danielle Verbeek, alg. bestuurslid
 • Susanna van de Waerdt, alg. bestuurslid
 • Anja Karg, alg. bestuurslid
 • Marjolein Kok, alg. bestuurslid

 

De besteding van het vermogen van de instelling

Donaties zullen ten goede komen aan:

 • Nieuw onderwijs ontwikkelen voor zorgprofessionals binnen het domein integrative medicine
 • Verspreiding van het onderwijsaanbod binnen het medisch veld
 • Inventarisatiebijeenkomsten, waarbij de behoefte voor het onderwijs wordt geinventariseerd binnen het veld.
 • Onkostenvergoeding bestuursleden (reiskosten)
 • Bankkosten, website ed.

 

Beloningstructuur bestuursleden Stichting Amsterdam School for Integrative Medicine & Health

Bestuursleden van de stichting ontvangen geen loon voor het werk dat zij verrichten en zijn dus onbezoldigd.

 

De taken van de BV zijn:

-uitvoering van het onderwijs door het aantrekken van kwalitatief goede docenten, organisatie van inschrijvingen, onderwijslocaties, certificering(en) en accreditaties.

-ontwikkeling van nieuwe onderwijsmodules.

De BV is financieel zelfstandig en draagt zelf alle financiele risico’s, die het uitvoeren van het onderwijs met zich mee brengt.