KLACHTENREGELING

Amsterdam School for Integrative Medicine & Health BV zal de overeengekomen scholingen ten alle tijden naar beste vermogen uitvoeren. Indien je onverhoopt niet tevreden bent met de dienstverlening dan kun je je klacht bij ons melden.

Een klachtmelding kan per e-mail worden gericht aan mevrouw R.S. Ardesch via info@schoolforintegrativemedicine.nl. Je ontvangt binnen 3 werkdagen een reactie. De klacht zal indien nodig worden voorgelegd aan het bestuur van de Stichting Amsterdam School for Integrative Medicine & Health en zal vertrouwelijk behandeld worden. Wij streven ernaar de klacht binnen 4 weken af te handelen. Lukt dit onverhoopt niet, dan brengen we daar binnen 4 weken van op de hoogte.

Tegen de uitspraak van de klacht kan beroep worden aangetekend bij Bureau BezinIn ter attentie van mevrouw C.E. van Deudekom via claudiavandeudekom@gmail.com. Het oordeel van Bureau BezinIn is bindend, eventuele consequenties worden door Amsterdam School for Integrative Medicine & Health BV zo spoedig mogelijk afgehandeld.
Klachten worden geregistreerd en worden bewaard voor een termijn van 1 jaar.