KLACHTENREGELING

Amsterdam School for Integrative Medicine & Health BV zal de overeengekomen scholingen ten alle tijden naar beste vermogen uitvoeren. Indien je onverhoopt niet tevreden bent met de dienstverlening dan kun je je klacht bij ons melden.

Een klachtmelding kan per e-mail worden gericht aan mevrouw R.S. Ardesch via info@schoolforintegrativemedicine.nl. Je ontvangt binnen 3 werkdagen een reactie. De klacht zal indien nodig worden voorgelegd aan het bestuur van de Stichting Amsterdam School for Integrative Medicine & Health en zal vertrouwelijk behandeld worden. Wij streven ernaar de klacht binnen 4 weken af te handelen. Als er langere tijd nodig is om onderzoek te doen, dan wordt de klager op de hoogte gesteld van de reden daarvan en wordt er een tijdsindicatie gegeven aan de klager hoe lang het duurt om uitsluitsel te geven.

Tegen de uitspraak van de klacht kan beroep worden aangetekend bij Bureau BezinIn ter attentie van mevrouw C.E. van Deudekom via claudiavandeudekom@gmail.com. Het oordeel van Bureau BezinIn is bindend voor de organisatie, eventuele consequenties worden door Amsterdam School for Integrative Medicine & Health BV zo spoedig mogelijk afgehandeld.
Klachten worden geregistreerd en worden bewaard voor een termijn van 1 jaar.