ACT voor (huis)artsen in de praktijk: psychologische flexibiliteit in de spreekkamer

19 maart 10.00u-16.30u 2 april 13.00-17.15u 16 april 13.00-17.15u
Accreditatie: 14 accreditatiepunten zijn in aanvraag voor cluster-1

ACT VOOR (HUIS)ARTSEN IN DE PRAKTIJK
Psychologische flexibiliteit in de spreekkamer

Training in de basisbeginselen van Acceptance and Commitment Therapy (ACT) voor (huis)artsen: om praktisch toe te passen in de dagelijkse praktijk.

Algemeen

ACT is een zogenoemde derde generatie gedragstherapie. De doelstelling van ACT is om de psychologische flexibiliteit van patiënten te vergroten. Dit is met name een effectieve ingang bij patiënten met chronische problematiek zoals SOLK, verslavingsproblemen, stressklachten, stemmingsklachten en problemen met aanpassen van de leefstijl zoals bij overgewicht en DM II. Door psychologisch flexibeler te worden kan een patiënt een andere verhouding tot zijn problemen krijgen. En kan er daarnaast ruimte ontstaan voor wat voor patiënten in hun leven belangrijk is en kunnen zij in overeenstemming met hun waarden leven. Dit laatste is een belangrijk onderdeel van de pijler Zingeving binnen het model van Positieve Gezondheid (Machteld Huber). De huisarts leert zo handen en voeten te geven aan deze pijler. Overigens evenzo aan de pijlers Mentaal welbevinden (met name op de ‘emotionele toestand’ en ‘veerkracht’), Sociaal Maatschappelijk participeren (met name op ‘sociale contacten’ en ‘betekenisvol werk’ en Kwaliteit van leven (met name op ‘balans’ en ‘kwaliteit van leven’).

ACT wordt veel gebruikt in de revalidatiegeneeskunde en de GGZ. Bovendien zijn er een toenemend aantal POH’s-GGZ die deze methodiek toepassen. Daarnaast kan ACT dus bijkomend een rol spelen in het breed gedragen plan iets te doen tegen het stijgende aantal (jonge) artsen met burn-out.

PROGRAMMA

Locatie: De Veldkeuken, Bunnik (Amelisweerd, vlakbij Utrecht)

Donderdag 19 maart 10.00-16.30u
Donderdag 2 april 13.00-17.15u
Donderdag 16 april 13.00-17.15u

Het programma omvat theoretische achtergrond over het model, dat binnen ACT wordt gebruikt (het zogenoemde hexagon), de connecties en verschillen met cognitieve gedragstherapie en de relational frame theorie (RFT). Per dagdeel worden de verschillende onderdelen van ACT interactief behandeld, zoals bereidheid en acceptatie, fusie en defusie, regels, vermijding, het zelf, mindfulness, waarden en toegewijde actie. Naast het bieden van theoretische en wetenschappelijke onderbouwing zal er veel met ACT-elementen worden gewerkt. Er worden oefeningen gedaan om ACT toe te kunnen passen ten behoeve van de eigen psychologische flexibiliteit. Alsmede om ACT toe te kunnen passen  in het contact met patiënten. De nadruk ligt daarbij op het laatstgenoemde.

Beide trainers gebruiken zelf dagelijks ACT in hun praktijkvoering en zullen uitvoerig patiëntcasuïstieken en praktijkvoorbeelden de revue laten passeren. Hierbij zullen ze niet alleen de succesverhalen delen maar ook wat er weleens fout gaat en wat daarvan kan worden geleerd.

Leerdoelen: na de training…

  • Heeft de (huis)arts kennis opgedaan van de 6 basisprocessen van ACT en de theoretische onderbouwing hiervan.
  • Heeft de (huis)arts kennis van de actuele wetenschappelijk evidentie van het toepassen  van ACT in de huisartspraktijk.
  • Heeft de (huis)arts kunnen oefenen met de toepassing van ACT in concrete casussen uit de praktijk.
  • Heeft de (huis)arts vaardigheden aangeleerd om patiënten te begeleiden vanuit ACT-perspectief.
  • Beschikt de (huis)arts over een assortiment ACT-technieken, ACT-opdrachten en ACT-metaforen om toe te passen in je patiëntcontacten.
  • Heeft de (huis)arts een beeld van je eigen waardensysteem, de mate waarin hij/zij zelf psychologisch flexibel is en waar voor hem/haar belangrijke zwaartepunten in het vergroten hiervan liggen. Zodat hij/zij meer in balans en met meer veerkracht en plezier in het werk zal staan.
  • Heeft de (huis)arts een actieplan gemaakt voor genoemde verbeteringen.
  • Kan de (huis)arts de POH-GGZ steunen en met hem/haar sparren over de inzet van ACT tijdens behandelingen.
  • Heeft de (huis)arts een praktische hand-out en werkbladen om zelf met ACT in de praktijk aan de slag te gaan.

ACCREDITATIE:
14 accreditatiepunten zijn in aanvraag voor cluster-1 (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en AVG-artsen). Medisch specialisten kunnen onder voorwaarden ook gebruik maken van deze punten, zie voor meer info www.knmg.nl

VOOR WIE:
Voor huisartsen, specialisten oudergeneeskunde, AVG artsen, maar ook andere artsen als bedrijfsartsen, medisch specialisten zijn welkom.

AANTAL DEELNEMERS:
10-20

PRIJS:
€695 inclusief lunch van de Veldkeuken op de 1e dag

ORGANISATIE:
Mail voor vragen naar Simone Ardesch, via simone@schoolforintegrativemedicine.nl

Details volgen; de scholing bestaat uit 1 hele dag en 2x een middag. De data zijn als volgt:

19 maart 2020 10.00-16.30u
2 april 13.00-17.15u
16 april 13.00-17.15u

Bram Tjaden

Is werkzaam als huisarts en ACT- en mindfulnesstrainer/intervisiebegeleider voor (huis)artsen. Daarnaast is hij blogger voor Medisch Contact

Carolien Wentink

Zij is werkzaam als psycholoog bij Compass Zorg, praktijk voor psychotherapie. Daarnaast doet ze onderzoek naar de afbouw van antidepressiva bij Radboudumc en Pro Persona. https://www.radboudcentrumvoormindfulness.nl/medewerkers-centrum/carolien-wentink/

 

Datum:
19 maart 10.00u-16.30u
2 april 13.00-17.15u
16 april 13.00-17.15u
Accreditatie:
14 accreditatiepunten zijn in aanvraag voor cluster-1
Sprekers (o.a.):
Bram Tjaden, huisarts en ACT-trainer en blogger Medisch Contact
Carolien Wentink, psycholoog en onderzoeker Radboud UCM
Locatie:
De Veldkeuken
Koningslaan 11A
Bunnik
Prijs:
 695,00