ACT VOOR (HUIS)ARTSEN IN DE PRAKTIJK
Psychologische flexibiliteit in de spreekkamer

Tijdens deze training in de basisbeginselen van Acceptance and Commitment Therapy (ACT) voor (huis)artsen: om praktisch toe te passen in de dagelijkse praktijk leer je onder andere :

  • Om de hoofdlijnen van Acceptance and Commitment Therapy (ACT) onder de knie krijgen.
  • Om daarmee niet alleen zelf psychologisch flexibeler te worden maar dit ook je patiënten te kunnen bieden.
  • Om in je praktijk te kunnen werken met onderwerpen als: bereidheid en acceptatie, fusie en defusie, regels, vermijding, het zelf, mindfulness, waarden en toegewijde actie.
  • Via theorie en veel oefenen met ervaren trainers die dit dagelijks in hun praktijk toepassen.

LEERDOELEN:

Na de training

-Heb je kennis opgedaan van de 6 basisprocessen van ACT en de theoretische onderbouwing hiervan.

-Heb je kennis van de actuele wetenschappelijk evidentie van het toepassen van ACT in de huisartsenpraktijk.

-Heb je kunnen oefenen met de toepassing van ACT in concrete casussen uit de praktijk.

-Heb je vaardigheden aangeleerd om patiënten te begeleiden vanuit ACT-perspectief.

-Beschik je over een assortiment ACT-technieken, ACT-opdrachten en ACT-metaforen om toe te passen in je patiëntcontacten.

-Heb je een beeld van je eigen waardensysteem en de mate waarin je zelf psychologisch flexibel bent en waar voor jou belangrijke zwaartepunten liggen in het vergroten hiervan. Daardoor kom je meer in balans en kan je met meer veerkracht en plezier in je werk staan.

-Kun je de POH-GGZ steunen en met hem/haar sparren over de inzet van ACT tijdens behandelingen.

– Heb je een praktische hand-out en werkbladen om ACT toe te passen.

PROGRAMMA:

woensdag 11 oktober 10.00 tot 17.00 en woensdag 8 november 10.00 tot 17.00

Locatie: Barn retreat in Baambrugge
Tijdens de trainings dagen is het mogelijk in pauzes even een ommetje te maken in op deze fijne plek

Wat is ACT ?
ACT is een zogenoemde derde generatie gedragstherapie. De doelstelling van ACT is om de psychologische flexibiliteit van patiënten te vergroten. Dit is met name een effectieve ingang bij patiënten met chronische problematiek zoals SOLK, verslavingsproblemen, stressklachten, stemmingsklachten en problemen met aanpassen van de leefstijl zoals bij overgewicht en DM II. Door psychologisch flexibeler te worden kan een patiënt een andere verhouding tot zijn problemen krijgen. En kan er daarnaast ruimte ontstaan voor wat voor patiënten in hun leven belangrijk is en kunnen zij in overeenstemming met hun waarden leven. Dit laatste is een belangrijk onderdeel van de pijler Zingeving binnen het model van Positieve Gezondheid (Machteld Huber). De huisarts leert zo handen en voeten te geven aan deze pijler. Overigens evenzo aan de pijlers Mentaal welbevinden (met name op de ‘emotionele toestand’ en ‘veerkracht’), Sociaal Maatschappelijk participeren (met name op ‘sociale contacten’ en ‘betekenisvol werk’ en Kwaliteit van leven (met name op ‘balans’ en ‘kwaliteit van leven’).

ACT wordt veel gebruikt in de revalidatiegeneeskunde en de GGZ. Bovendien zijn er een toenemend aantal POH’s-GGZ die deze methodiek toepassen. Daarnaast kan ACT dus bijkomend een rol spelen in het breed gedragen plan iets te doen tegen het stijgende aantal (jonge) artsen met burn-out.

ACCREDITATIE:
10 accreditatie punten toegekend voor alle artsen (ABAN).

VOOR WIE:
Alle artsen die waarde hechten aan meer psychologische flexibiliteit voor zichzelf en hun patienten.

AANTAL DEELNEMERS:
12-18

PRIJS:
€795 inclusief heerlijke lunch op beide dagen.

ORGANISATIE:
Mail voor vragen naar Claudia van der Lugt , via claudia@schoolforintegrativemedicine.nl

De scholing bestaat uit 2 hele dagen inclusief uitgebreide heerlijke lunch. De data zijn als volgt:

Dag 1 (wo. 11 oktober; 10.00-17.00 uur)

Algemeen korte ronde voorstellen trainers en deelnemers, leerwensen inventariseren
Theorie psychologische flexibiliteit, relational frame theorie (RFT), hexagon
Acceptatie controle, creatieve hulpeloosheid, verschil pijn versus lijden, oefenen met regels
Fusie en defusie kracht van taal, verstand en kritische stem
Keuzepunt vasthaken en loshaken, zelf invullen. Oefenen eigen casus, hoe zit je patiënt vastgehaakt.
Evaluatie Voorbereiden oefenen voor casuïstiek dag 2, huiswerk keuzepunt met patiënt invullen

Dag 2  (wo. 8 november; 10.00-17.00 uur)

Ervaringen bespreken huiswerk met name wat is er opgevallen bij eerste gebruik van het keuzepunt
Mindfulness en zelfcompassie loshaken, RAIN oefening, anker uitgooien
Waarden theorie en toepassing, metafoor kompas
Keuzepunt uitwerking waar wil je met je patiënt naar toe werken Toepassingen in de praktijk
Toegewijde actie de eigen gereedschapskist vullen om dagelijks uit te kunnen putten
Evaluatie check beantwoording leerwensen

 

 

 

Bram Tjaden

Is werkzaam als huisarts en ACT- en mindfulnesstrainer/intervisiebegeleider voor (huis)artsen. Daarnaast is hij blogger voor Medisch Contact

Carolien Wentink

Zij is werkzaam als psycholoog bij Compass Zorg, praktijk voor psychotherapie.

Datum:
Woensdag 11 oktober 10.00u - 17:00u
Woensdag 8 november 10.00u - 17.00u
Accreditatie:
voor 10 punten geaccrediteerd ABAN
Sprekers (o.a.):
Bram Tjaden, huisarts en ACT-trainer en blogger Medisch Contact
Carolien Wentink, psycholoog bij Compass Zorg
Locatie:
Barnretreat
Rijksstraatweg 113B,
1396 JH Baambrugge
Prijs:
 795,00

Op de hoogte blijven?
Ontvang onze nieuwsbrief!

This will close in 0 seconds