Van Stress naar Veerkracht; Biofeedback op de HRV voor stressmanagement, zelf- en coregulatie, en behandeling van psychische en lichamelijke stress-gerelateerde klachten.

NB; accreditatie is aangevraagd voor de Nederlandse Vereniging van Psychiaters.
huisartsen en andere artsen die veel werken met psychische problematiek en stressgerelateerde klachten zijn ook van harte welkom aan deze nascholing. Zij kunnen de accreditatie punten dan ook opvoeren als punten die artsen buiten hun vakgebied mogen behalen (max 50 per jaar).

Hartcoherentie is een wetenschappelijk onderbouwde benadering die zich richt op het optimaliseren van de gezondheid en het welzijn van patienten door middel van ademhalings en stressmanagementtechnieken. Deze benadering heeft de afgelopen jaren aanzienlijke erkenning en belangstelling gekregen in de medische wereld vanwege de positieve effecten op zowel fysieke als mentale gezondheid (Bradley,2010; lloyd,2010; Grinsberg, 2010; McGraty,2010).

Het nut van Hartcoherentie  in de huidige patiënten populatie.

Psychiaters en andere artsen hebben steeds meer te maken met stress gerelateerde klachten. Ook is er een verontrustende toename van burn-out onder zowel zorgvragers als zorgverleners binnen de psychiatrie.
Er zijn verschillende methoden om deze stress mee te kunnen verlagen en inmiddels is er wetenschappelijk bewijs  voor meerdere van deze methodes, onder andere ademhalingstechnieken, yoga en mindfulness. Ook op het gebied van Hartcoherentie en de effecten hiervan op stress en mentaal welzijn is in de afgelopen 30 jaar veel wetenschappelijk onderzoek verricht. (Bradley,2010; lloyd,2010; Grinsberg, 2010; McGraty,2010).

Inhoud van de nascholing van Stress naar veerkracht

De essentie van deze nascholing gaat over de fysiologie van stress en veerkracht. In deze bijscholing buigen wij ons over de wetenschap over stressfysiologie, hartritme variabiliteit, biofeedback op het hartritme (Hartcoherentie*) en de toepassingen daarvoor in de dagelijkse praktijk voor de zorgverlener zelf en voor diens cliënten/patiënten. Zelfregulatie met behulp van biofeedback op het hartritme is een interventie die al veel wordt toegepast als preventie middel binnen groepen met een hoog risico op stress en PTSS zoals politie, brandweer en ambulance personeel.

Het bieden van een wetenschappelijk kader alsmede praktijk oefening met biofeedback apparatuur draagt bij aan een beter begrip van deze methoden en de ontwikkeling van kennis over fysieke mechanismen van stress en veerkracht. Praktische toepassing in de dagelijkse praktijk vergroot de mogelijkheden van professionals om een passende interventie te bieden bij stressgerelateerde klachten die zelfredzaamheid en autonomie stimuleert.

* Hartcoherentie wordt als verzamelnaam gebruikt in relatie tot biofeedback op het hartritme en het leren reguleren van hartritme variabiliteit (HRV).

Beschrijving van de inhoud /onderwerpen die besproken worden in de nascholing

Dag 1 Ochtend:

Introductie in de theorie met betrekking tot HRV, stressfysiologie, en biofeedback op het hartritme. Een klassikale demo met één van de deelnemers. Daarna leren de deelnemers in tweetallen hoe ze een basismeting doen van de HRV en hoe ze die kunnen interpreteren. De twee docenten zullen waar nodig helpen bij de evaluatie van de metingen van de deelnemers. Ze leren hoe ze naar aanleiding van die basismeting adviezen kunnen geven over het verbeteren van de HRV door het integreren van oefeningen in het dagelijks leven. Elke deelnemer maakt samen met medecursist een plan om zijn/haar eigen HRV te verbeteren

Dag 1 Middag:

verdieping over zelf- en co-regulatie met behulp van biofeedback op het hartritme. Hoe blijf je zelf beter in balans, en hoe kun je daardoor anderen (nog) beter helpen in balans te zijn. Kennismaking met twee eenvoudige, direct toepasbare tools ter verbetering van de HRV, waarbij ademhaling centraal staat.
Toelichting op de specifieke toepassing bij: angst, depressie, trauma, pijn, slaapstoornissen, adhd, autisme en overgangsklachten. Deze toelichting is gebaseerd op zowel wetenschappelijke literatuur als klinische ervaring met patiënten. Afronding door in tweetallen een plan te maken waarin ze beschrijven hoe ze het geleerde gaan inzetten bij hun patiënten.

Dag 2 Ochtend: Gezamenlijke evaluatie van het oefenen en de resultaten daarvan, voor henzelf en voor hun patiënten. Hernieuwde basismeting en bespreken van eventuele verschillen ten opzichte van de eerste meting. Ruimte voor vragen over interpretatie van metingen en vertaling naar adviezen voor de toepassing in de dagelijkse praktijk.

Dag 2 Middag: Kennismaking met een derde tool ter verbetering van de HRV, waarbij het bewust leren oproepen en vasthouden van een positief affect centraal staat. (QC)Introductie op manieren om biofeedback op de HRV in te zetten bij het bereiken van een gezondere leefstijl (gezonder eten, meer bewegen, stoppen/ minderen met roken, alcohol, etcetera). Verdieping op het toepassen bij de eerdergenoemde diagnoses en uitwerken van specifieke vragen van de deelnemers. Afronding door in tweetallen een plan te maken voor het inzetten van het geleerde voor henzelf en voor hun patiënten. Evaluatie.

Leerdoelen van deze nascholing:

  • Een beter begrip van het effect van hoge werkdruk , stress en traumatische ervaringen op het zenuwstelsel, endocrinologisch stelsel, immuunsysteem en de
  • Inzicht in de fysiologie van stress ,veerkracht en compassie.
  • Het ontwikkelen van een groter bewustzijn van stressbronnen, gedachtepatronen en (nog onbewuste) overtuigingen met betrekking tot functioneren en stressbestendigheid.
  • Vaardigheden waarmee je in korte tijd met de patient kan werken waardoor stress gereduceerd wordt en aandacht verbetert.
  • Inzicht in het effect van simpele technieken voor stressregulatie op het fysieke functioneren van het lichaam inzichtelijk gemaakt met behulp van biofeedback technologie.
  • Inzicht in het vermogen van positieve emoties en compassie als bron van gezondheid en veerkracht.
  • Een plan van aanpak om hartcoherentie te implementeren in de eigen werksituatie

PRIJS
€799,- inclusief lunch op beide dagen.

PROGRAMMA van Stress naar Veerkracht 

Vrijdag  24 november Ochtend 10-12.45

Introductie in de theorie met betrekking tot HRV, stressfysiologie, en biofeedback op het hartritme. Een klassikale demo met één van de deelnemers. Daarna leren de deelnemers in tweetallen hoe ze een basismeting doen van de HRV en hoe ze die kunnen interpreteren. De twee docenten zullen waar nodig helpen bij de evaluatie van de metingen van de deelnemers. Ze leren hoe ze naar aanleiding van die basismeting adviezen kunnen geven over het verbeteren van de HRV door het integreren van oefeningen in het dagelijks leven. Elke deelnemer maakt samen met medecursist een plan om zijn/haar eigen HRV te verbeteren

Vrijdag 24 november Middag : 13.45-16;30

verdieping over zelf- en co-regulatie met behulp van biofeedback op het hartritme. Hoe blijf je zelf beter in balans, en hoe kun je daardoor anderen (nog) beter helpen in balans te zijn. Kennismaking met twee eenvoudige, direct toepasbare tools ter verbetering van de HRV, waarbij ademhaling centraal staat.
Toelichting op de specifieke toepassing bij: angst, depressie, trauma, pijn, slaapstoornissen, adhd, autisme en overgangsklachten. Deze toelichting is gebaseerd op zowel wetenschappelijke literatuur als klinische ervaring met patiënten. Afronding door in tweetallen een plan te maken waarin ze beschrijven hoe ze het geleerde gaan inzetten bij hun patiënten.

Vrijdag 8 december: 10.00-12.45

Gezamenlijke evaluatie van het oefenen en de resultaten daarvan, voor henzelf en voor hun patiënten. Hernieuwde basismeting en bespreken van eventuele verschillen ten opzichte van de eerste meting. Ruimte voor vragen over interpretatie van metingen en vertaling naar adviezen voor de toepassing in de dagelijkse praktijk.

Vrijdag 8 december: 13.45-16.30

Kennismaking met een derde tool ter verbetering van de HRV, waarbij het bewust leren oproepen en vasthouden van een positief affect centraal staat. (QC)Introductie op manieren om biofeedback op de HRV in te zetten bij het bereiken van een gezondere leefstijl (gezonder eten, meer bewegen, stoppen/ minderen met roken, alcohol, etcetera). Verdieping op het toepassen bij de eerdergenoemde diagnoses en uitwerken van specifieke vragen van de deelnemers. Afronding door in tweetallen een plan te maken voor het inzetten van het geleerde voor henzelf en voor hun patiënten. Evaluatie.

 

 

 

 

 

NIENKE STOOP, arts en hartcoherentietrainer
Nienke Stoop is arts, acupuncturist, gecertificeerd HeartMath Trainer en Coach. Na een periode werkzaam te zijn geweest als SEH arts, specialiseerde Nienke Stoop zich in Integrale Gezondheid, Chinese Geneeskunde en het effect van Stress reductie technieken (oa Hartcoherentie, Mindfulness, Meditatie en Martial Arts) op gezondheid en veerkracht. Als groepstrainer was zij van 2012-2016 verbonden aan het programma Mentale Kracht dat oa door HeartMath Benelux verzorgd wordt voor de Nederlandse Politie. In haar praktijk voor Integrale Gezondheid biedt Nienke Stoop individuele begeleiding bij Burn-out klachten, alsmede ondersteuning bij langdurige onvervulde Kinderwens. Als een van de oprichters van de Geboortenis is zij betrokken bij de realisatie van het geboortethuis en expertise centrum ‘optimale gezondheid in de eerste 1000 dagen’ Geboortenis Zutphen Nienke Stoop is getrouwd en moeder van drie zoons (14/15/18 jaar).

Wil je alvast meer horen over alle onderwerpen waar Nienke mee bezig is ? luister dan de Oersterk podcast 137.  https://oersterk.nu/podcasts/

IRMI KLEINTUUNTE, kinder en jeugdpsychiater

Irmi werkt momenteel voornamelijk in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Ze heeft daarnaast een jarenlange ervaring in de volwassenenpsychiatrie, de psycho-oncologie, de psychosomatiek, en de integrale behandeling van de gevolgen van trauma. Ze is opleider en medisch adviseur bij HeartMath Benelux. Ze heeft sinds 2008 honderden mensen opgeleid in het werken met biofeedback op het hartritme. Ze ziet steeds meer hoe cruciaal de rol van stress is bij zowel psychische als somatische problematiek, en hoe groot de waarde is van praktische tools voor zelf- en coregulatie. Zowel voor patiënten, als voor hulpverleners.

 

 

Datum:
vrijdag 24 november en
vrijdag 8 december
Accreditatie:
accreditatie aangevraagd voor 10 punten
Sprekers (o.a.):
Nienke Stoop, arts en gecertificeerd hartcoherentie trainer en Irmi Kleintuunte, kinder en jeugdpsychiater
Locatie:
Eemlandhoeve
Bisschopsweg 7,
3752 LK Bunschoten-Spakenburg
Prijs:
 799,00